Uslovi kupovine - PC COOL DOO NIŠ

USLOVI KUPOVINE

Korišćenjem našeg sajta potvrđujete da se pročitali i u potpunosti razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja.

Ovi Uslovi kupovine propisuju pravila kupovine na internet prodavnici PC COOL DOO NIŠ (www.pccool.rs) koja se odnose na: 

- PODATKE O TRGOVCU – PRODAVCU,

- OSNOVNO OBELEŽJE ROBE-Izjava o odricanju od odgovornosti,

- PODATKE O CENI,

- NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE I NAČIN VRAĆANJA ROBE I SREDSTAVA,

- PRELAZAK RIZIKA,

- SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST,

- POSTUPAK REKLAMACIJE,

- USLOVE, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA,

- ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI,

- ZAŠTITU POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI,

- MIRNO REŠAVANJE SPOROVA.

 

PODACI O TRGOVCU – PRODAVCU

- PC COOL DOO NIŠ, 

- Višegradska 26a,

- 18 000 Niš,

- MB: 20064978, 

- PIB: 104045201,

- office@pccool.rs,

- www.pccool.rs, 

- šifra i opis delatnosti: 6201 Računarsko programiranje.

 

OSNOVNO OBELEŽJE ROBE-Izjava o odricanju od odgovornosti

PC COOL DOO koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci na ovom sajtu u potpunosti ispravni. 
Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu. 
Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Raspoloživost artikala mozete proveriti pozivom na kontakt telefone 018/526-116, 065 35 26 116, kao slanjem poruke na e-mail: prodaja@pccool.rs.

 

PODACI O CENI

Cena svih proizvoda (robe) su izražene na sledeći način:

- PDV je uračunat u cenu,

- Cena "WebCena:" važi za neodložene opcije plaćanja,

- Opcija "Opcija prodaja na rate za korisnike kartica Banca Intesa" i odabir broja rata, uvećava iznos "WebCena:" i na taj način se formira cena za tu opciju plaćanja. 

 

Za isnose veće od 30.000,00 dinara, potrebno je izvršiti avansnu uplatu po osnovu profakture koja će Vam biti poslata na e-mail koji ste evidentirali u prijavi prilikom kupovine. 

 

Troškovi transporta i isporuke su obračunati po cenovniku kurirski služni:

JP Pošta Srbija

- City Express d.o.o.

Cena se ističe u dinarima.

Elektronska trgovina je namenjena za potrošače u Republici Srbiji.

 

REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda/Usluga.
Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune osnovne lične podatke, a u vezi sa tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost da PC COOL DOO iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima/Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

PC COOL DOO će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i nad njima se primenjuje ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

 

NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE I NAČIN VRAĆANJA ROBE I SREDSTAVA

Roba može biti plaćena gotovinom kuriru prilikom isporuke, uplatom na tekući račun pre slanja robe, platnom karticom (preporuka je da pre plaćanja karticom proverite dostupnost artikla za koji ste zainteresovani na naznačene telefone ili na email), i gotovinom na adresi internet prodavnice prilikom ličnog preuzimanja porudžbine.

 

Za isnose veće od 30.000,00 dinara, potrebno je izvršiti avansnu uplatu po osnovu profakture koja će Vam biti poslata na e-mail koji ste evidentirali u prijavi prilikom kupovine. 

 

Izjava o konverziji
Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):

"All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site".

"Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu".

Trgovac će potrošaču koji robu plati platnom karticom predoči/dostavi Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

  1. Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen),
  2. Podaci o potrošaču: ime i prezime potrošača, email potrošača, adresa potrošača i adresa za dostavu robe/usluga,
  3. Podaci o narudžbini: spisak, jediničnu cenu bez uračunatih troškova dostave, količinu, porez i ukupnu cenu naručene robe, JIB narudžbine dodeljen od strane Trgovca,
  4. Podaci o trgovcu: naziv, PIB, adresa 
  5. Podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke.

Trgovac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu izvrši isporuku robe.

Trgovac je u obavezi da o isporučenoj robi obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je roba preuzeta od strane potrošača, odnosno ovlašćene osobe. 

Kao dokaz isporučene robe koristiće se dostavnica koja ima sledeće obavezne elemente:

Podaci o Korisniku:

- ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge,

- adresa,

- broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge,

- potpis potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge.

 

Podaci o narudžbini: 

- spisak, 

- jedinična cena, 

- količina, 

- porez,

- ukupnu cenu naručene robe, 

- jedinstveni ID narudžbine dodeljen od strane Trgovca.

 

Podaci o Trgovcu: 

- naziv, 

- PIB,

- matični broj,

- adresa Trgovca.

 

Podaci o transakciji: 

- datum/vreme transakcije,

- parametri dodeljeni od strane Banke.

 

Datum isporuke.

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi:

- JP Pošta Srbije

- City Express d.o.o.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe nije moguća.

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Roba se vraća isključivo na način kako je dostavljena potrošaču. 

 

PRELAZAK RIZIKA

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik iz stava 1. i 2. ne prelazi na potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik iz stava 1. i 2.  prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 

SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača

 

Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:
Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja;
Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon preuzimanja robe;
Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile - elementarnih nepogoda;
Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača;
Preteranim radnim opterećenjem;
Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično;
Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše;
Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku ovlašćenog servisa.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pisanim putem neposredno na adresu prodavca - PC COOL DOO NIŠ, Višegradska 26a, 18 000 Niš, sa napomenom "reklamacija" ili slanjem elektronske pošte na e-mail: reklamacije@pccool.rs.

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupivini (fiskalni račun, kopija računa)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamaciji u kom slučaju je prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti. 

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

Prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

Obaveze potrošača:
Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti;
Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe;
Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača;

 

USLOVI, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina putem naše onlajn prodavnice smatra se prodajom na daljinu. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez obaveznog navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 88/2021.). Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povrata robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Iznos plaćene robe biće vraćen kupcu nakon što roba bude vraćena trgovcu.

Prilikom povrata robe istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja. Trgovac ima pravo da uskrati povrat novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju usled neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja istom od strane potrošača. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Potrošač je dužan da uz obrazac za odustanak dostavi dokaz o kupivini (fiskalni račun, kopija računa).  

Formular mozete preuzeti na sledećem linku ovde.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo kupac, izuzev u slučajevima kada potrošač od trgovca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Podaci koje potrošač unese u Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti potrebni za realizaciju Ugovora na daljinu zaključenog preko www.pccool.rs, će se obrađivati shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Svaki potrošač – fizičko lice – korisnik – je dužan da pre naručivanja i kupovine robe da posebnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti za potrebu realizacije ugovora na daljinu. 

Svi potrošači su dužni da se upoznaju sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti drugih pružaoca usluga na koje mogu da budu upućeni korišćenjem opcija za plaćanje i dostavu ponuđenih preko www.pccool.rs.

U cilju uspešne obrade i realizacije Vaše narudžbine, potrebni su nam Vaši osnovni podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu. U ime PC COOL DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. PC COOL DOO može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se odjave sa naše mailing liste.

Kupovinom preko www.pccool.rs, kupac je saglasan da evidentirana e-mail adresa koja je upisana prilikom registracije naloga, može da se koristi za korespodenciju u elektronskom obliku (koji ostaje kao trajni zapis u elektronskom formatu) između njega kao kupca i nas kao prodavca, u smislu slanja ponude, profakture, fiskalnog računa, propisanog obrazaca za odustanak, primerak potpisanog ugovora od strane prodavca i ostale zakonom propisane obrasce i obaveštenja.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti na e-mail office@pccool.rs.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati PC COOL DOO NIŠ i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač može da predmetni zahtev prosledi pisanim putem neposredno na adresu prodavca - PC COOL DOO NIŠ, Višegradska 26a, 18 000 Niš, sa napomenom "Zaštita prava" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: office@pccool.rs.